Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Techcombank là 40%/năm, áp dụng cho cả dư nợ trong hạn mức và dư nợ vượt hạn mức. Đây là mức lãi suất khá cao, có thể khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Dưới đây là một số điều cần chú ý về lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Techcombank:

Lãi suất quá hạn được tính trên số dư nợ thực tế, sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, hoàn tiền,...
Lãi suất quá hạn được tính ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, trừ vào hạn mức tín dụng của thẻ.
Chủ thẻ cần thanh toán phí rút tiền thẻ tín dụng cùng với khoản thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hàng tháng.
Để tránh phát sinh lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Techcombank, bạn cần lưu ý những điều sau:

Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tránh phát sinh lãi suất quá hạn.
Nếu không thể thanh toán hết dư nợ, bạn cần thanh toán tối thiểu 5% dư nợ trong hạn mức vào ngày đến hạn thanh toán để tránh bị tính lãi suất quá hạn.
Nếu bạn đã bị tính lãi suất quá hạn, hãy liên hệ với ngân hàng Techcombank để được hỗ trợ đàm phán giảm lãi suất.

Xem thêm về các loại lãi suất thẻ tín dụng Techcombank: https://daohanthe365.net/lai-suat-the-tin-dung-techcombank/