• quản lý at HÀ NỘI
  • Lives in Hà Nội
  • From Hà Nội
  • Studied cơ sở vật chất at đại học quốc gia hà nội
    Class of lớp chính trị
  • Male
  • 17/01/2000
  • Followed by 1 people
Recent Updates
More Stories
Sponsored