منبع کویل دار یا منبع کویلی نوعی ویژه از مبدل های حرارتی غیر مستقیم می باشد، که گرمای خود را توسط کویل های موجود در آن به آب ورودی انتقال داده و آب گرم مصرفی منازل را فراهم می سازد. این منبع در انواع و اندازه های مختلفی ساخته می شود که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد، اما در کل هدف آن ها تامین آب گرم می باشد.
Social Links
Recent Updates