Sponsored

Tham khảo những cách chơi ô ăn quan cực hay
Lúc trong các ô bên phía mình hết quân, người dùng phải lấy quân đã thưởng thức được rải vào các ô để lấy quân đi ( mỗi ô chỉ cần rải 1 quân ). Nếu thiếu hụt quân, người dùng phải vay đối phương. Vay đến 15 quân thì phải trả 1 ao ( chứng tỏ là phải trả 1 ô bên mình cho đối phương. Ghi dấu ao bằng hai gạch chéo trong ô. Lúc hai bên đi , quân lọt vào ao thì người có ao được lấy quân trong ao của bản thân về. Lúc đôi bên quan bị chén hết thì cuộc chơi chấm dứt. Hai bên thu quân bên ô của bản thân về. Người có ao được thu quân trong ao của bản thân.

Xem thêm: https://thegioiphanmemnet.com//cach-choi-o-an-quan/
#thủ_thuật_máy_tính
#cách_chơi_ô_ăn_quan
#mẹo_chơi_ô_ăn_quan
#thế_giới_phần_mềm
Tham khảo những cách chơi ô ăn quan cực hay Lúc trong các ô bên phía mình hết quân, người dùng phải lấy quân đã thưởng thức được rải vào các ô để lấy quân đi ( mỗi ô chỉ cần rải 1 quân ). Nếu thiếu hụt quân, người dùng phải vay đối phương. Vay đến 15 quân thì phải trả 1 ao ( chứng tỏ là phải trả 1 ô bên mình cho đối phương. Ghi dấu ao bằng hai gạch chéo trong ô. Lúc hai bên đi , quân lọt vào ao thì người có ao được lấy quân trong ao của bản thân về. Lúc đôi bên quan bị chén hết thì cuộc chơi chấm dứt. Hai bên thu quân bên ô của bản thân về. Người có ao được thu quân trong ao của bản thân. Xem thêm: https://thegioiphanmemnet.com//cach-choi-o-an-quan/ #thủ_thuật_máy_tính #cách_chơi_ô_ăn_quan #mẹo_chơi_ô_ăn_quan #thế_giới_phần_mềm
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored
Sponsored
Sponsored
Sponsored
Al-Quds University