Begitu pula card tengah mesti mempunyai sila pembauran yang lebih tinggi daripada card teratas cara bermain capsasusun dalam permainan urutan angka permainan capsa susun yaitu 2,3,4,5,6 dan seterusnya urutan.
Recent Updates
    No data to show